Rellevància

Capacitat de satisfer una necessitat d’informació que presenta un a pàgina o un lloc web. Es diu que un recurs es molt rellevant si és molt útil per solucionar una necessitat d’informació. La rellevància es mesura sempre amb relació a una necessitat de informació.

El motors de cerca miren de calcular la rellevància de manera automàtica, de manera que intenten entregar resultats ordenats per el grau de probabilitat de ser útils per la necessitat de informació expressada per l’usuari. El càlcul de la rellevància de cada motor de cerca combina diverses mesures. Però les més importants es calcules en combinar dos grups de indicadors:

  1. La freqüència i la densitat de les paraules claus
  2. El numero d’enllaços que rep (visibilitat)

© 2019 VirtualDomus.com