Posicionament web planificat ètic

El posicionament planificat ètic (o sigui no fraudulent) ha de consistir en aconseguir els mateixos resultats que s’obtindrien com a posicionament natural en una situació ideal en la qual els motors de cerca fossin exhaustius i omniscients; i en el que els responsables dels llocs web dissenyessin espontàniament llocs web amb visibilitat òptima per els motors de cerca.

Per tant, es planifica en comptes de confiar en el posicionament espontani, ja que aquestes situacions òptimes no es donen. La base del posicionament ètic es molt simple: no s’ha de buscar un posicionament per una paraula clau si el concepte que representa aquesta paraula clau no té correspondència amb els continguts del lloc web

© 2019 VirtualDomus.com