Posicionament web planificat fraudulent

És el posicionament que aconsegueix una pàgina o un lloc web com a conseqüència d’activitats deliberades d’engany per part del responsable de la web; activitats dirigides conscientment a forçar resultats dels motors de cerca, relacionat amb spam.

© 2019 VirtualDomus.com