Posicionament web planificat

És el posicionament que aconsegueix un lloc web o una pàgina web com a conseqüència d’una campanya de posicionament conscient i planificada. Aquest posicionament pot ser ètic o fraudulent.

© 2019 VirtualDomus.com