Popularitat

Pot significar o bé el tràfic (o sigui el numero de visites i de pàgines vistes) o bé el número d’enllaços que rep una pàgina web. La tendència es reservar el terme popularitat per expressar el tràfic i reservar el terme visibilitat per expressar el numero d’enllaços que rep una web.

© 2019 VirtualDomus.com