Paraula clau

Terme per el qual es persegueix l’optimització d’una pàgina web. Pot ser una paraula única o una frase. Optimitzar per una frase sempre serà més fàcil que optimitzar per una paraula clau; també serà més fàcil posicionar per una combinació de dues paraules clau que per una paraula clau aïllada.

És molt difícil posicionar un mateix lloc web per més de tres o quatre paraules clau (cadascuna per separat) simultàniament.

També serà molt més difícil optimitzar un lloc web per una paraula clau molt competitiva (que hi hagi molts llocs web i moltes pàgines que la continguin).

En general la paraula clau ideal seria alguna que sigues molt buscada i que hi hagués pocs llocs que la continguin i la pitjor aquella molt poc buscada i amb molts llocs que la continguin. La majoria de vegades ens conformarem amb una paraula clau o grup de paraules clau que mantinguin un cert equilibri entre els dos elements.

© 2019 VirtualDomus.com