Metatags

Dades sobre dades. En el context de posicionament web són dades influïdes a la pròpia pàgina web i que ajuden a caracteritzar el lloc web ja que els motors de cerca utilitzen (en part) aquestes dades per determinar la seva rellevància. Les metadades adopten com a mínim cinc formes a les pàgines web:
  • Etiqueta
  • Etiqueta dins la secció
  • Atributs title en etiquetes d’anclatge
  • Atributs title en etiquetes d’imatge
  • Atributs alt en etiquetes d’imatge
Per tant, a efectes de posicionament web, també es consideren metadades (o tenen un efecte similar) etiquetes i atributs diferents de les etiquetes tipus

© 2019 VirtualDomus.com