jQuery Mobile

És un entorn de programació que combina HTML i jQuery per desenvolupar webs i que permet que aquestes tinguin la mateixa apariència independentment del dispositiu que utilitzis per accedir.

© 2019 VirtualDomus.com