jQuery

És una biblioteca de Javascript que permet crear efectes i animacions en HTML amb un temps de desenvolupament curt i utilitzant menys codi.

© 2018 VirtualDomus.com