Javascript

És un llenguatge de programació que permet crear accions en pàgines web. Aquest llenguatge s'executa del costat de l'usuari, és a dir, ho fa el navegador amb el que s'accedeix al web.

© 2019 VirtualDomus.com