Ajax

Acrònim de Asynchronous JavaScript And XML (Javascript asíncron amb XML) és una tècnica de programació que permet interactuar amb diferents ......


Anuncis pay x clic

Anuncis que es publiquen a internet per els quals es paga per cada clic realitzat per un usuari. existeixen moltes plataformes que proveeixen ......


Aplicacions per a mòbil

Programa destinat a ser executat a un dispositiu mòbil com un telèfon mòbil o tauleta. Hi ha diferents mercats per el que la app pot ser ......


Asp

Software propietari de Microsoft per la generació de pàgines web ......


Backoffice

Part restringida d'una pàgina web que permet realitzar diferents tasques de ......


Blog

Lloc web on es recullen articles, textos i informacions organitzats cronològicament i per temàtica i que permeten una alta participació dels ......


Blogger

Servei de Google per a la creació de ......


Botiga online

Botiga que utilitza internet i una pàgina web com a mitjá de venta.

Normalment comporta una connexió a un TPV onlie o sistema de ......


Community manager

Persona que s'encarrega de la promoció d'una empresa, activitat o organització a les xarxes socials. Normalment també s'encarrega de mantenir ......


Disseny botiga online

Disseny d'una pàgina web destinda a la venda de productes per internet. A part de la zona pública (el que veu l'usuari) també comporta la ......


Disseny gràfic

Estudi i realització de comunicació visual. A partir de imatges, ilustracions i altres elements gràfics permet la comunicació de idees, ......


Disseny web

El disseny web és el que defineix quin serà l'aspecte d'un lloc web, definint un estil comú per a totes els elements que formen la pàgina web: ......


Disseny web adaptatiu

Disseny web que s'adapta al dispositiu que l'està visualitzant (veure "responsive"). Es defineixen diferents estils de la pàgina web (normalment ......


Disseny web corporatiu

Disseny web per a una empresa, donant a conèixer els trests característics i diferencials de l'empresa, els porductes i serveis que ofereix, ......


Disseny web presencial

Disseny web senzilla pensat per una primera presència online (si no estas a internet no existeixes), amb uns costos reduits i un temps de ......


Disseny web promocional

Disseny web per a promocionar un producte, servei o aplicació. Poden formar part de la pàgina principal (per exemple en format subdomini: ......


Dominis i allotjament web

El domini es el nom pel que els usuaris d'Internet coneixeran el nostre lloc. Per exemple: www.elmeulloc.com.
Existeixen diverses extensions ......


Drupal

És un gestor de continguts escrit en php, open source, que permet la edició, configuració i publicació de pàgines web. És un sistema robust ......


E-commerce

E-commerce o comerç electrònic fa referència a la compra-venda de productes, serveis o aplicacions amb mitjans electrònics, com internet o ......


Extranet

És una xarxa privada d'una organització o empresa que utilitza el suport Internet per a compartir informació amb clients, treballadors, ......


Generació de catàlegs

Eina desenvolupada per Virtual Domus amb la que es genera un catàleg en PDF, preparat en format d'impressió o per a enviament per correu ......


Generació de continguts

Desenvolupament de textos, imatges, il·lustracions o vídeos fets per a un client. Els continguts poden ser traduïts a múltiples idiomes i ......


Gestor de continguts

Eina amb la que el propietari d'un lloc web pot gestionar els contingus del mateix mitjançant una interfície que no requereix coneixements de ......


Google bombing

Consisteix en forçar el posicionament d’una pàgina en els resultats del Google utilitzant criteris externs a la pàgina, en concret utilitzant el ......


Html

HyperText Markup Language. És el llenguatge que més es fa servir per la creació de pàgines ......


Intranet

És una xarxa privada d'ordinadors que utilitzar el suport Internet per a compartir informació amb gent ubicada dins de les instal·lacions de ......


Javascript

És un llenguatge de programació que permet crear accions en pàgines web. Aquest llenguatge s'executa del costat de l'usuari, és a dir, ho fa ......


Joomla

És un gestor de continguts escrit en php, open source, que permet la edició, configuració i publicació de pàgines web. És un sistema robust ......


Jquery

És una biblioteca de Javascript que permet crear efectes i animacions en HTML amb un temps de desenvolupament curt i utilitzant menys ......


Jquery mobile

És un entorn de programació que combina HTML i jQuery per desenvolupar webs i que permet que aquestes tinguin la mateixa apariència ......


Magento

És un gestor de continguts escrit en php, open source, que permet la edició, configuració i publicació de botigues online. És un sistema ......


Metatags

Dades sobre dades. En el context de posicionament web són dades influïdes a la pròpia pàgina web i que ajuden a caracteritzar el lloc web ja que ......


Newsletter

Aplicat al món del disseny web i la comunicació online és un butlletí electrònic enviat al email de clients, usuaris o base de dades de ......


Pagerank

És una mesura de la visibilitat o numero i qualitat dels enllaços que rep una pàgina web. Aquesta és una mesura del Google. Una pàgina web ......


Paraula clau

Terme per el qual es persegueix l’optimització d’una pàgina web. Pot ser una paraula única o una frase. Optimitzar per una frase sempre ......


Php

Llenguatge de programació executat al costat del servidor usat per el desenvolupament de pàgines web dinàmiques. Actualment un 90% de les ......


Popularitat

Pot significar o bé el tràfic (o sigui el numero de visites i de pàgines vistes) o bé el número d’enllaços que rep una pàgina web. La ......


Posicionament web

És el conjunt de procediments que permeten posicionar un lloc web o una pàgina web en un lloc òptim dins dels resultats proporcionats per un motor ......


Posicionament web natural

És el posicionament que aconsegueix un lloc web o una pàgina web de manera espontània, es a dir, sense que sigui fruit d’una campanya conscient ......


Posicionament web planificat

És el posicionament que aconsegueix un lloc web o una pàgina web com a conseqüència d’una campanya de posicionament conscient i planificada. ......


Posicionament web planificat ètic

El posicionament planificat ètic (o sigui no fraudulent) ha de consistir en aconseguir els mateixos resultats que s’obtindrien com a ......


Posicionament web planificat fraudulent

És el posicionament que aconsegueix una pàgina o un lloc web com a conseqüència d’activitats deliberades d’engany per part del responsable de ......


Presentacions multimèdia

Ús de tecnologies multimèdia (video, animació, programació d'animacions i transicions) per a presentació d'empreses, serveis, productes, ......


Programació web

Conjunt de tècniques que permeten la realització de pàgines web o aplicacions en suport web. Hi ha molts llenguatges de programació diferents, ......


Rellevància

Capacitat de satisfer una necessitat d’informació que presenta un a pàgina o un lloc web. Es diu que un recurs es molt rellevant si és molt ......


Responsive

Disseny web que s'adapta a la resolució del dispositiu en que s'età mostrant. Per exemple un web amb diferents visualitzacions per facilitar la ......


Sem

Acrònim de Serch Engine Marketing, és un conjunt de tècniques utilitzades per a la promoció de pàgines web, incrementant el número de ......


Seo

Acrònim de Search Engine Optimization, son els processos i tècniques per millorar de manera natural el posicionament web en cercadors d'una ......


Smo

Acrònim de Social Media Optimization, fa referència a un congunt d'accions per a la promoció i divulgació de continguts, interactuacióamb ......


Spam

Pràctiques destinades a forçar una alta posició d’una pàgina web per una o més paraules claus, sense que la posició tingui relació amb la ......


Trafficrank

És una mesura del tràfic d’un lloc web d’Alexa (www.alexa.com), una empresa que realitza anàlisis i mesures sobre tràfic a Internet i que ......


Url amigables

És una de les característiques més exteses dins de les tècniques d'optimització per a cercadors web i consiteix en nombrar les diferents ......


Web adaptada per a mòbil

Són llocs web que detecten el dispositiu amb el que l'usuari està accedint i li mostren els continguts adaptats a la resolució del mateix. ......


Webservices i aplicacions avançades

Eines de programació avançades que permeten la interconnexió entre diferents sistemes generant fluxes d'informació constants o programats en ......


Wordpress

Un dels gestors de blogs més implementats del món, juntament amb ......


Xarxes socials

Són portals web orientats a fomentar la comunicació i interacció entre usuaris, que poden estar connectats de diverses formes. ......


© 2019 VirtualDomus.com