Portafoli

  • Le Poupeé Le Poupeé

Le Poupeé

Redisseny del web de la Sala Le Poupeé. Vinculació de tots els perfils de xarxes socials des del panell de gestió del web que permeten la publicació simultània de continguts des d'un sol entorn.


Categories
Destaquem

Personalització de plantilla de Wordpress segons les necessitats del client i la seva imatge corporativa.


Projectes similars

© 2020 VirtualDomus.com