Portafoli

  • Grup 8 Grup 8

Grup 8

Web corporatiu i Extranet per a clients per l'assessoria Grup 8. Accés a la informació segons el tipus d'usuari. Pujada i descàrrega d'arxius entre el client i l'administrador web. Altes i baixes a la newsletter i enviament mitjançant Mailchimp des del panell de control de l'Extranet. Sistema de comptabilitat online. Implementació sobre un servidor segur SSL.


© 2020 VirtualDomus.com